•E-banking

E-Banking คือ Electronics Banking คำว่า Banking คือ การทำธุระกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำที่ธนาคาร เช่นโอนเงิน ตรวจสอบยอด เป็นต้น ส่วน E-Banking หรือ ธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ คือ การให้บริการทำธุระกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ อินเตอร์เนต ในปัจจุบันธนาคารต่างๆมีบริการให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้เอทีเอ็ม, บัตรเครดิต,อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง, ธนาคาร ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่ เอ็มแบงกิ้ง ธนาคารในมือถือ ซึ่งจะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกและความพึงพอใจในแต่ละบุคคล

ธนาคารออนไลน์ (Online Banking)

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)

ธนาคารไซเบอร์ (Cyber Banking)

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

กรุงไทยอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง เป็นบริการเพื่อการทำรายการทางการเงินของลูกค้าทาง

อินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าสามารถทำรายการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง บริการที่ทาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เปิดให้บริการมีดังนี้คือ

1.สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี (Account Balance Inquiry)

2.สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี (Account Statement Inquiry)

3.โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ (Inter-Account Funds Transfer to owner or other account)

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

4. สอบถามสถานะเช็ค (Cheque Status Inquiry)

5. สอบถามการอายัดเช็ค (Stop-Payment Cheque Inquiry)

6. อายัดเช็ค (Stop-Payment of Cheque)

7. การโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าเงินกู้ธนาคาร

8. บริการสินเชื่อบุคคล

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเพจเจอร์ ค่าบัตรเครดิต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต การผ่อนชำระค่าบ้าน ค่าบริการเคเบิลทีวี ค่าเช่าซื้อรถยนต์ และค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บางธนาคารยังอำนวยความสะดวก ให้โดยการมีระบบตั้งเวลาชำระเงินอัตโนมัติที่ลูกค้าสามารถตั้งเวลาชำระเงิน ไว้ล่วงหน้าเพื่อตัดบัญชีให้ตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ธนาคารที่ให้บริการ

* “ASIA CyberBanking” ของธนาคารเอเชีย
* “Citibank Online” ของธนาคาร ซิตี้แบงก์
* “SCB Easy” ของธนาคารไทยพาณิชย์
* “KTB Internet Banking”ของธนาคารกรุงไทย
* “TFB e-Internet Banking“ ของธนาคาร กสิกรไทย
* “Krungsri Online”ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
* “Bualuang iBanking” ของธนาคารกรุงเทพ
* “TMB Direct Internet Banking” ของธนาคารทหารไทย

ขั้นตอนการสมัคร

บริการ Self Service Banking

ลูกค้าใหม่

ลูกค้าที่ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหรือมีบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มแต่ยังไม่ได้สมัครบริการ Self Service Banking และบริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

1.สมัครบริการ Self Service Banking ณ สาขาที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก แล้วท่านจะได้รับรหัส (PIN) และเลขที่บัญชีหลัก (กรณีมีหลายบัญชี) เพื่อให้ท่านนำไปสมัครบริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ต่อไป

2.สมัครใช้บริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ณ สาขาธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ หรือ สมัครผ่านทาง Website ของธนาคาร

3.เข้าไปที่ Website http://www.ktb.co.th แล้วกำหนด User ID และ Password เข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการต่างๆ ได้ทันที

ลูกค้าเดิม

ท่านที่ใช้บริการ Self Service Banking อยู่แล้ว และต้องการใช้บริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

1สมัครขอใช้บริการ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ หรือ สมัครผ่านทาง Website ของธนาคาร

2.เข้าไปที่ Website http://www.ktb.co.th แล้วกำหนด User ID และ Password เข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการต่างๆ ได้ทันที

ข้อดีในการใช้บริการ E-Banking

* ความสะดวก
* ความรวดเร็ว
* ความถูกต้อง
* ความประหยัด

ปัญหาที่พบจากการให้บริการ E-Banking ในปัจจุบัน

* ความปลอดภัย
* ลูกค้าไม่เข้าใจระบบ
* แพร่หลายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังมีน้อย
* ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการยังยุ่งยากและเสียเวลา
* ลูกค้ายังไม่คุ้นเคยต่อการใช้เทคโนโลยีในการใช้บริการ
แนวโน้มของ E-Banking ในอนาคต

อนาคต
อันที่จริงความสามารถของเน็ตแบงกิ้งยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่สำหรับอนาคตความสามารถใหม่ๆ จะถูกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน ส่วนความเห็นของผมนั้นคิดว่าเราน่าจะได้เห็นเช็คของขวัญแบบอิเล็กทรอนิกส์ Gift Cheque) หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ในเร็ววันนี้เพียงแต่ต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับ

E-Banking คือ Electronics Banking คำว่า Banking คือ การทำธุระกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำที่ธนาคาร เช่นโอนเงิน ตรวจสอบยอด เป็นต้น ส่วน E-Banking หรือ ธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ คือ การให้บริการทำธุระกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ อินเตอร์เนต ในปัจจุบันธนาคารต่างๆมีบริการให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้เอทีเอ็ม, บัตรเครดิต,อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง, ธนาคาร ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่ เอ็มแบงกิ้ง ธนาคารในมือถือ ซึ่งจะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกและความพึงพอใจในแต่ละบุคคล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: